Phonake2504's Blog

My Portfolio™

ชื่อนายพลเอก สว่างแจ้ง

ประสบการณ์ ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ งานฝ่ายบุคคล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หน้า

Blog Stats

  • 141,450 hits
Advertisements
%d bloggers like this: